Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Software Engineer (Full-stack,Junior/Middle) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Solution Engineer (Customer Development Dept) Customer Success Department 9,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
Digital Marketing Director (Upto $4000, B2B - SaaS) Marketing Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Business Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Sales Department 18,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Engineer (Fullstack, Senior) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Junior Customer Success Specialist Customer Success Department 8,000,00020,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[ĐN] HR ADMIN OFFICER - NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Back Office 7,000,0009,000,000 VNĐ VP - Đà Nẵng
[HN] Software Engineer (Fullstack,Fresher) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
HN | Customer Support (Chăm sóc khách hàng) Customer Success Department 8,000,00010,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Performance Marketing Marketing Department 8,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Customer Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Customer Success Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Sales Administrator Sales Department 8,000,00012,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
HN | Chuyên viên pháp chế Back Office 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội