Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Business Development Executive (Junior - B2B Sales - 1yoe) Sales Department 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Development Representative Sales Department 7,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Business Development Executive (Middle - B2B Sales - 2yoe) Sales Department 13,000,00025,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Engineer (Full-stack,Junior) Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Sales Consultant Sales Department 12,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Data Analyst Team Lead Data Services Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HN] HR Admin Intern - Fulltime Back Office 5,000,0007,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[ĐN] Business Development (Fresher - Sales B2B) Sales Department 8,000,00015,000,000 VNĐ VP - Đà Nẵng
[HN] Social Community Specialist (Chuyên viên phát triển cộng đồng) Marketing Department 10,000,00017,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Associate Business Consultant Sales Department 7,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Consultant Sales Department 8,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] HR Intern - Fulltime (Talent Acquisition & Employer Branding) Back Office Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HN] Talent Acquisition Specialist (Junior/Middle) Back Office 12,000,00018,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Engineer (Full-stack,Middle) Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Engineer (Fullstack, Senior) Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Learning & Development Intern (L&D Intern) Back Office Thương lượng VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Sales Operation Sales Department 8,000,00012,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Sales Development Representative Sales Department 7,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Business Development Executive (Senior - Senior - 3-5yoe) Sales Department 25,000,00045,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Platform Engineer Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HN] Data Analyst (Fresher/Junior) (onboard T4) Data Services 7,000,00012,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Customer Support Executive (Nhân viên Chăm sóc Khách hàng) Customer Success Department 10,000,00014,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Nhân viên IT Helpdesk / IT Support Back Office 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] UI/UX Designer (Junior, Middle) Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Customer Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Customer Success Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development (B2B Sales) Sales Department 9,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh