Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Fresher Business Development (B2B Sales) Sales Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Sales Development Representative Sales Department 7,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Software Engineer (Full-stack,Junior) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Sales Consultant Sales Department 12,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Admin & Operations Executive (Marketing Dept) Marketing Department 8,000,00014,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Mobile Engineer (Middle) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Engineer (Full-stack,Middle) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Account Executive / Business Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Sales Department 12,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Engineer (Fullstack, Senior) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Development Representative Sales Department 7,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Creative Visualizaion (Video & Design Ideation) Marketing Department 10,000,00020,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Associate Business Development (B2B Sales) Sales Department 12,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] System Engineer Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
HN | Customer Support (Chăm sóc khách hàng) Customer Success Department 8,000,00013,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] UI/UX Designer (Senior) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Mobile Engineer (Junior) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Customer Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Customer Success Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development (B2B Sales) Sales Department 9,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh