Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HCM] Solution Engineer (Customer Development Dept) Customer Success Department 9,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Junior Customer Success Specialist Customer Success Department 8,000,00020,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
HN | Customer Support (Chăm sóc khách hàng) Customer Success Department 8,000,00010,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Customer Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Customer Success Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh