Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Senior Customer Success Specialist Customer Success Department 9,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Customer Onboarding Customer Success Department 10,000,00030,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Customer Success Manager Customer Success Department Thỏa thuận VP - Hồ Chí Minh
[HN] Junior Customer Success Specialist Customer Success Department 7,000,00020,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Customer Development/Business Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Customer Success Department 18,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
HN | Customer Support (Chăm sóc khách hàng) Customer Success Department 8,000,00010,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Customer Development Customer Success Department 7,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh