Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Operation Admin Executive (Junior) Customer Success Department 9,000,00012,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Learning & Development Admin Executive (Junior) Customer Success Department 9,000,00012,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Customer Support Executive (Nhân viên Chăm sóc Khách hàng) Customer Success Department 10,000,00014,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Customer Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Customer Success Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh