Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HCM] Business Consultant Sales Department 12,000,00045,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development Representative Sales Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development/ Business Consultant (B2B Sales) Sales Department 12,000,00045,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Strategic Research & Development Sales Department Thỏa thuận VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development Manager Sales Department 7001,000 USD VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Partner Development Executive – Chuyên viên Phát triển Đối tác Sales Department 12,000,00018,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] - Sales Operation Sales Department 8,000,00010,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] COO Assistant Sales Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Sales Development Representative Sales Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Junior Business Consultant Sales Department 12,000,00023,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
Sales Operation Sales Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Associate Business Consultant/ Associate Business Development (B2B Sales) Sales Department 12,000,00023,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Senior Business Consultant/ Senior Business Development (B2B Sales) Sales Department 27,000,00045,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] - Senior Business Consultant Sales Department 27,000,00045,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Sales Development Representative Lead (SDR Lead) Sales Department Thỏa thuận VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development Sales Department Thỏa thuận VP - Hồ Chí Minh