Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Fresher Business Development (B2B Sales) Sales Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Sales Development Representative Sales Department 7,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Sales Consultant Sales Department 12,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Account Executive / Business Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Sales Department 12,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Development Representative Sales Department 7,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Associate Business Development (B2B Sales) Sales Department 12,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Development (B2B Sales) Sales Department 9,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh