Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HCM] Talent Acquisition (Non-Tech) HR Department 12,000,00023,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] L&D Specialist HR Department 12,000,00018,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Middle/Senior Talent Acquisition HR Department 18,000,00022,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Instructional Designer HR Department 12,000,00018,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
Internal Communication Internship (Truyền thông nội bộ) HR Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Nhân viên IT Helpdesk HR Department 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội