Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Middle C&B Specialist Back Office 12,000,00018,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Internal Communication Executive Back Office 8,000,00012,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Talent Acquisition (Non-Tech) Back Office 8,000,00014,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh