Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[ĐN] HR ADMIN OFFICER - NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Back Office 7,000,0009,000,000 VNĐ VP - Đà Nẵng
HN | Chuyên viên pháp chế Back Office 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội