Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] PR Specialist (Middle/Senior - 3yoe) Marketing Department 15,000,00018,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Social Community Specialist (Chuyên viên phát triển cộng đồng) Marketing Department 15,000,00018,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội