Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Project Manager (Data Services) Data Services 25,000,00035,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Data Analyst Team Lead Data Services 18,000,00035,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội